Crtani filmovi

84

Mađarske narodne priče

2013. Junho. 13. Podela

Poučne narodne priče sa puno humora.

Marsel Jankovič promoviše mađarsko pisano narodno blago i manje poznate priče. U seriji koristi poseban stil ispunjen narodnim motivima, tako da u istoj meri pruža zadovoljstvo i deci i odraslima, stvarajući svet u slikama. Sada imate priliku da upoznate nove priče na Minimaxu!

Emitovanje

quinta-feira (Maio 1.)18:50 - ( 2/1 )
sexta-feira (Maio 2.)15:25 - ( 2/1 )
sexta-feira (Maio 2.)18:50 - ( 2/2 )
sábado (Maio 3.)11:50 - ( 2/1 )
sábado (Maio 3.)15:25 - ( 2/2 )
sábado (Maio 3.)18:50 - ( 2/3 )
domingo (Maio 4.)11:50 - ( 2/2 )
domingo (Maio 4.)15:25 - ( 2/3 )
domingo (Maio 4.)18:50 - ( 2/4 )
segunda-feira (Maio 5.)08:50 - ( 2/2 )
segunda-feira (Maio 5.)11:55 - ( 2/3 )
segunda-feira (Maio 5.)15:20 - ( 2/4 )
segunda-feira (Maio 5.)18:50 - ( 2/5 )
terça-feira (Maio 6.)09:25 - ( 2/3 )
terça-feira (Maio 6.)11:55 - ( 2/4 )
terça-feira (Maio 6.)15:25 - ( 2/5 )
terça-feira (Maio 6.)18:50 - ( 2/6 )
quarta-feira (Maio 7.)09:25 - ( 2/4 )
quarta-feira (Maio 7.)11:55 - ( 2/5 )
quarta-feira (Maio 7.)15:20 - ( 2/6 )
quarta-feira (Maio 7.)18:50 - ( 2/7 )
quinta-feira (Maio 8.)08:50 - ( 2/5 )
quinta-feira (Maio 8.)11:55 - ( 2/6 )
quinta-feira (Maio 8.)15:25 - ( 2/7 )
quinta-feira (Maio 8.)18:50 - ( 2/8 )
sexta-feira (Maio 9.)11:55 - ( 2/7 )
sexta-feira (Maio 9.)15:25 - ( 2/8 )
sexta-feira (Maio 9.)18:50 - ( 2/9 )
sábado (Maio 10.)11:50 - ( 2/8 )
sábado (Maio 10.)15:25 - ( 2/9 )
sábado (Maio 10.)18:50 - ( 2/10 )
domingo (Maio 11.)11:50 - ( 2/9 )
domingo (Maio 11.)15:25 - ( 2/10 )
domingo (Maio 11.)18:50 - ( 2/11 )
segunda-feira (Maio 12.)08:50 - ( 2/9 )
segunda-feira (Maio 12.)11:55 - ( 2/10 )
segunda-feira (Maio 12.)15:25 - ( 2/11 )
segunda-feira (Maio 12.)18:50 - ( 2/12 )
terça-feira (Maio 13.)09:25 - ( 2/10 )
terça-feira (Maio 13.)11:55 - ( 2/11 )
terça-feira (Maio 13.)15:20 - ( 2/12 )
terça-feira (Maio 13.)18:50 - ( 2/14 )
quarta-feira (Maio 14.)09:25 - ( 2/11 )
quarta-feira (Maio 14.)11:55 - ( 2/12 )
quarta-feira (Maio 14.)15:20 - ( 2/14 )
quarta-feira (Maio 14.)18:50 - ( 2/15 )
quinta-feira (Maio 15.)11:55 - ( 2/14 )
quinta-feira (Maio 15.)15:25 - ( 2/15 )
quinta-feira (Maio 15.)18:50 - ( 2/16 )
sexta-feira (Maio 16.)11:55 - ( 2/15 )
sexta-feira (Maio 16.)15:25 - ( 2/16 )
sexta-feira (Maio 16.)18:50 - ( 2/17 )
sábado (Maio 17.)11:50 - ( 2/16 )
sábado (Maio 17.)15:30 - ( 2/17 )
sábado (Maio 17.)18:50 - ( 2/18 )
domingo (Maio 18.)11:50 - ( 2/17 )
domingo (Maio 18.)15:30 - ( 2/18 )
domingo (Maio 18.)18:50 - ( 2/19 )
segunda-feira (Maio 19.)08:50 - ( 2/17 )
segunda-feira (Maio 19.)12:00 - ( 2/18 )
segunda-feira (Maio 19.)18:50 - ( 2/20 )
terça-feira (Maio 20.)09:25 - ( 2/18 )
terça-feira (Maio 20.)12:00 - ( 2/19 )
terça-feira (Maio 20.)18:50 - ( 2/21 )
quarta-feira (Maio 21.)09:25 - ( 2/19 )
quarta-feira (Maio 21.)12:00 - ( 2/20 )
quarta-feira (Maio 21.)15:20 - ( 2/21 )
quarta-feira (Maio 21.)18:50 - ( 2/22 )
quinta-feira (Maio 22.)12:00 - ( 2/21 )
quinta-feira (Maio 22.)15:25 - ( 2/22 )
quinta-feira (Maio 22.)18:50 - ( 2/23 )
sexta-feira (Maio 23.)12:00 - ( 2/22 )
sexta-feira (Maio 23.)15:25 - ( 2/23 )
sexta-feira (Maio 23.)18:50 - ( 2/24 )
sábado (Maio 24.)11:50 - ( 2/23 )
sábado (Maio 24.)15:30 - ( 2/24 )
sábado (Maio 24.)18:50 - ( 2/25 )
Abril 23, 11:04:47

13. Dečiji sajam, 25-27. aprila u Beogradu

Abril 19, 08:17:23

Životinjski blok je na programu od 9:30h!